header
Kontakt

Sekretariát
Tel/Fax:   +421 34 651 1286
Mob:        +421 917 856 930
E-mail: odraska@recyclingsenica.sk

Riaditeľ spoločnosti:

Vladimír Odráška
Mob:+421 918 409 086

Vedúci prevádzky

Tel.: +421 918  508 326Návštev : Website counter

 

Spoločnosť bola založená 24.3.2007 s cieľom rozvíjať obchodnú činnosť hlavne v oblasti nakladania, s iným ako nebezpečným odpadom.

Od počiatku svojej existencie sa firma zaoberá spracovaním predovšetkým zberového papiera. Dôraz kladie na triedenie, lisovanie a expedíciu recyklovateľných komodít odpadu konečnému spracovateľovi. Na recyklovanie odpadu spoločnosť vybudovala prevádzku v priestoroch bývalého podniku STAS, s potrebným množstvom technických zariadení ako sú kontinuálne lisy, vysokozdvižné vozíky, kontajnery, zvozové automobily a iné zariadenia, ktoré umožňujú triediť a expedovať tovar recyklátorovi odpadu. Spoločnosť pôsobí hlavne v oblastiach obcí okresu Senica, Skalica, Myjava.

 

Certifikáty: